Thông tin chi tiết
Trong những năm 2015-2017, PPCLINK là đơn vị được tập đoàn Viettel tin tưởng hợp tác để thiết kế & xây dựng lại ứng dụng chăm sóc khách hàng My Viettel. Sau khi hoàn thiện, ứng dụng đã được chuyển giao lại cho tập đoàn Viettel tự vận hành và phát triển cho đến các phiên bản hiện tại được cập nhật thường xuyên trên 2 chợ ứng dụng Apple Apps Store và Google Play với nhiều tính năng mới!