Những sản phẩm mà chúng tôi tự hào

Những sản phẩm đầy tâm huyết mà PPCLINK đã cho ra đời trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Dịch vụ cung cấp
  • Thiết kế UI/UX cho ứng dụng di động & Website

  • Phát triển ứng dụng đi động trên IOS/ Android

  • Xây dựng website doanh nghiệp theo nhu cầu

  • Xây dựng hệ thống server đáp ứng nhiều người dùng

Lĩnh vực chuyên môn
  • Ngôn ngữ lập trình ứng dụng di động: Objective-C, Swift, Kotlin/Java, React Native, Flutter

  • Công nghệ web và server: Node JS, React JS, PHP, Laravel

Quản lý dự án
1

Tiếp nhận dự án

Họp bàn với khách hàng để hiểu rõ ý tưởng của khách hàng, đồng thời đưa ra những tư vấn chuyên môn.

2

Lên kế hoạch phát triển dự án

Xây dựng chi tiết kế hoạch phát triển dự án và trình lại với khách hàng để chốt.

3

Phát triển dự án

Sắp xếp nhân sự phù hợp và phát triển dự án theo kế hoạch được duyệt bởi khách hàng.

4

Kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm

Kiểm tra độ hoàn thiện của sản phẩm, phát hiện các bugs, crashes và những điểm bất hợp lý để tiến hành sửa đổi, bổ sung.

5

Hoàn thiện sản phẩm

Gửi bản mẫu và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng. Chỉnh sửa sản phẩm theo ý kiến của khách hàng cho đến khi hoàn thiện và bàn giao.