Thông tin chi tiết
Từ cuối năm 2020-2021, PPCLINK đã thực hiện thiết kế và xây dựng lại toàn bộ website chính thức của Tổng công ty viễn thông MobiFone tại địa chỉ: mobifone.vn. Việc này đã góp phần đảm bảo trải nghiệm xuyên suốt & đồng bộ dữ liệu trên tất cả các thiết bị PC/Mobile, giữa phiên bản web trên trình duyệt và ứng dụng native MyMobiFone. Và trong thời gian tới, PPCLINK vẫn được đối tác là Tổng công ty viễn thống MobiFone tin tưởng lựa chọn hợp tác để tiếp tục phát triển website cũng như ứng dụng MyMobiFone để thêm nhiều tính năng mới cũng như mang lại trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho người dùng.